strona główna

X SZKOLNY KONKURS MUZYCZNY O LAUR SZKOŁY
KOŚCIAN 2013

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kościan

Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w środę, 11 grudnia 2013 r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
  • mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich umiejętności
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
  • eliminowanie tremy z występów uczniów
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów zgłoszeni przez pedagogów.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach:
  • I grupa uczniów klas I i II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego,
  • II grupa uczniów klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego,
  • III grupa uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać z pamięci dowolny program, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut. Skrzypkowie, wiolonczeliści oraz "dęciacy" prezentują przynajmniej 1 utwór z akompaniamentem fortepianu.
 7. Nie dopuszcza się wykonywania żadnego utworu prezentowanego przez danego uczestnika podczas wcześniejszej edycji konkursu
 8. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 9. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat
  • interpretacja utworu
  • autoprezentacja na estradzie.
 10. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 11. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody według uznania Jury. Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY.
 12. Zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu przyjmuje sekretariat szkoły lub mgr Agnieszka Panas do dnia 4 grudnia 2013 r.
 13. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości.
 14. Prezentacja laureata oraz wręczenie nagród odbędzie się na Koncercie Laureatów w dniu konkursu w sali koncertowej PSM w Kościanie.

Karta zgłoszenia: laur_szkoly_2013_karta

Harmonogram konkursu: HARMONOGRAM_Laur_2013.pdf

Program

Szczegółowy program konkursu dostępny jest w postaci pliku pdf   laur_szkoly_2013_program.pdf

Wyniki Konkursu

Jury nie przyznało głównej nagrody konkursu


Wyróżnienia otrzymali:

Wyróżnienie I st. w grupie I – przyznano Borysowi Karmelskiemu z kl. I cyklu sześcioletniego z klasy trąbki mgr Pawła Jaśkowiaka,
Wyróżnienie I st. w grupie I – przyznano Zuzannie Marii Spławskiej z kl. I cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Wyróżnienie II st. w grupie I – przyznano Dobrochnie Koralewskiej z kl. II cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Magdaleny Moruś,


Wyróżnienie I st. w grupie II– przyznano Łukaszowi Michalskiemu z kl. II cyklu czteroletniego z klasy fortepianu mgr Mariana Michałowicza,
Wyróżnienie I st. w grupie II – przyznano Janowi Jakubowi Walter z kl. II cyklu czteroletniego z klasy trąbki mgr Pawła Jaśkowiaka,
Wyróżnienie I st. w grupie II– przyznano Zofii Hertmanowskiej z kl. II cyklu czteroletniego z klasy skrzypiec mgr Bogusława Wąsowskiego,
Wyróżnienie I st. w grupie II – przyznano Irminie Stasik z kl. II cyklu czteroletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Wyróżnienie I st. w grupie II– przyznano Aleksandrze Sołtysiak z kl. III cyklu czteroletniego z klasy klarnetu mgr Pawła Kroczka,
Wyróżnienie I st. w grupie II – przyznano Małgorzacie Michalskiej z kl. II cyklu czteroletniego z klasy skrzypiec mgr Bogusława Wąsowskiego,
Wyróżnienie I st. w grupie II – przyznano Danielowi Wójkiewiczowi z kl. III cyklu czteroletniego z klasy fortepianu mgr Magdaleny Moruś,
Wyróżnienie II st. w grupie II – przyznano Emilii Kamieniarz z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy trąbki mgr Pawła Jaśkowiaka,
Wyróżnienie II st. w grupie II – przyznano Zuzannie Matuszewskiej z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Mariana Michałowicza,
Wyróżnienie II st. w grupie II - przyznano Stanisławowi Ruszkowskiemu z kl. IV cyklu sześcioletniego z klasy gitary mgr Piotra Bródki,
Wyróżnienie II st. w grupie II – przyznano Jakubowi Michalskiemu z kl. II cyklu czteroletniego z klasy akordeonu mgr Andrzeja Rydzika,
Wyróżnienie II st. w grupie II – przyznano Katarzynie Kamińskiej z kl. III cyklu czteroletniego z klasy klarnetu mgr Pawła Kroczka,


Wyróżnienie I st. w grupie III – przyznano Agnieszce Łozińskiej z kl. V cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas.
Wyróżnienie I st. w grupie III – przyznano Julii Stężyckiej z kl. VI cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas.


Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe

Organizację konkursu przygotowała mgr Agnieszka Panas.

Zdjęcia z konkursu można zobaczyć w dziale"Galeria"

początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linkikonkursy