strona główna


IX SZKOLNY KONKURS MUZYCZNY O LAUR SZKOŁY
KOŚCIAN 2012

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kościan


Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w środę, 19 grudnia 2012 r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
  • mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich umiejętności
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
  • eliminowanie tremy z występów uczniów
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów zgłoszeni przez pedagogów.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach:
  • I grupa uczniów klas I i II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego,
  • II grupa uczniów klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego,
  • III grupa uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać z pamięci dowolny program, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut. Skrzypkowie, wiolonczeliści oraz "dęciacy" prezentują przynajmniej 1 utwór z akompaniamentem fortepianu.
 7. Nie dopuszcza się wykonywania żadnego utworu prezentowanego przez danego uczestnika podczas wcześniejszej edycji konkursu
 8. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 9. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat
  • interpretacja utworu
  • autoprezentacja na estradzie.
 10. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 11. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody według uznania Jury. Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY.
 12. Zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu przyjmuje sekretariat szkoły lub mgr Agnieszka Panas do dnia 6 grudnia 2012 r.
 13. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości.
 14. Prezentacja laureata oraz wręczenie nagród odbędzie się na Koncercie Laureatów w dniu konkursu w sali koncertowej PSM w Kościanie.

Karta zgłoszenia: laur_szkoly_2012_karta

Program

Szczegółowy program konkursu dostępny jest w postaci pliku pdf   laur_szkoly_2012_program.pdf

Wyniki Konkursu

Laur Szkoły otrzymał Jakub Jędrzejczak z kl. III cyklu czteroletniego z klasy fortepianu mgr Beaty Zawidzkiej


Wyróżnienia I stopnia:
gr I - Fabian Dzida z kl. II cyklu sześcioletniego z klasy trąbki mgr Pawła Jaśkowiaka,
Emilia Kamieniarz z kl. II cyklu sześcioletniego z klasy trąbki mgr Pawła Jaśkowiaka,
Borys Karmelski z kl. I cyklu sześcioletniego z klasy trąbki mgr Pawła Jaśkowiaka,
Zuzanna Joanna Spławska z kl. I cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
gr II - Agnieszka Łozińska z kl. IV cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Dawid Kowalkowski z kl. III cyklu czteroletniego z klasy wiolonczeli Katarzyny Granos,
Agata Kurowska z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy skrzypiec mgr Bogusława Wąsowskiego,
Wiktoria Wawer z kl. IV cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Mariana Michałowicza,

gr III - Julia Stężycka z kl. V cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas.

Wyróżnienia II stopnia:
gr I - Tobiasz Wasilewski z kl. II cyklu sześcioletniego z klasy skrzypiec mgr Bogusława Wąsowskiego,
Zuzanna Matuszewska z kl. II cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Mariana Michałowicza,
Jakub Michalski z kl. I cyklu czteroletniego z klasy akordeonu mgr Andrzeja Rydzika,
Jan Jakub Walter z kl. I cyklu czteroletniego z klasy trąbki mgr Pawła Jaśkowiaka,
Łukasz Michalski z kl. I cyklu czteroletniego z klasy fortepianu mgr Mariana Michałowicza,
gr II - Miłosz Kiciński z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Stanisława Dychy,
Julia Grzelczyk z kl. IV cyklu sześcioletniego z klasy skrzypiec mgr Bogusława Wąsowskiego,
Kinga Puzyrewicz z kl. II cyklu czteroletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Stanisław Ruszkowski z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy gitary mgr Piotra Bródki,
Weronika Kustosz z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Mariana Michałowicza,

gr III - Wiktoria Witkowska z kl. V cyklu sześcioletniego i Wiktor Piotr Nieć z kl. II cyklu czteroletniego z klasy fortepianu mgr Stanisława Dychy,

Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Główny laureat otrzymał statuetkę LAUR SZKOŁY.Zdjęcia z konkursu można obejrzeć w dziale "Galeria":Przesłuchania oraz Koncert laureatów a zdjęcia w wysokiej rozdzielczości ściągnąć w postaci archiwum zip


początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linkikonkursy