enauczanie

Uczymy gry na instrumentach:

fortepian,  akordeon,  gitara klasyczna,  skrzypce,  wiolonczela,  flet poprzeczny,  klarnet,  saksofon,  fagot,  trąbkaNauka odbywa się w dwóch cyklach:


Podstawą przyjęcia do szkoły jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów. Obejmuje ono słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie oraz warunki psychofizyczne.

Wnioski o przyjęcie do szkoły proszę składać do 30 maja br.

Termin i sposób sprawdzenia predyspozycji kandydatów zostanie ogłoszony do końca maja br.

Wnioski o przyjęcie do szkoły proszę składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub przesyłać pocztą elektroniczną.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań kandydata do gry na wybranym instrumencie na razie nie będzie wymagane, a także opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej od kandydatów, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 6 lat. Powyższe zaświadczenia będą składane w terminie późniejszym, ustalonym przez dyrektora szkoły.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA kandydata do szkoły

Uwaga! Formularz w dniach 25/26 maja przez kilka godzin był nieaktywny. Awaria została już usunięta, zapraszamy do skorzystania.

Jeśli zgłoszenie nie zostanie wypełnione i wysłane od razu, należy odświeżyć stronę i wypełnić je ponownie. Każde zgłoszenie za pośrednictwem formularza zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem. Jeśli takie potwierdzenie nie dotrze w ciągu 2 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Dane kontaktowe:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. ks. dra Józefa Surzyńskiego
ul. Kurpińskiego 3
64-000 Kościan

e-mail: szkola@psmkoscian.com

telefony: Sekretariat: 516 239 738;
Dyrektor: 501 724 140Wniosek o przyjęcie do szkoły plik PDF Wniosek.pdf lub dokument tekstowy Wniosek.doc
Regulamin rekrutacji - plik PDF Regulamin rekrutacji.pdf

strona główna