strona głównabudynek PSM w Kościanie

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KOŚCIANIE

ogłasza zapisy kandydatów
na rok szkolny 2020 / 2021Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, wiolonczela.

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:


Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywać się będzie na podstawie badania przydatności do kształcenia muzycznego. Obejmuje ono sprawdzenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz warunków psychofizycznych.

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły do 22 maja br.

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach 26-27 maja 2020 r. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do szkoły do dnia 1 czerwca a listy przyjętych do 22 czerwca 2020 r.

KURS PRZYGOTOWAWCZY dla kandydatów na uczniów odbywa się w czwartki w godz. 1410 - 1440. Rozpoczęcie 12 marca br.

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 1700.

Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. o godzinie 1700 w sali koncertowej szkoły w Kościanie przy ul. Kurpińskiego 3.

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie (nie później niż w dniu badania predyspozycji).

W przypadku korzystania z formularza, jeśli zgłoszenie nie zostanie wypełnione i wysłane od razu, należy odświeżyć stronę i wypełnić je ponownie. Każde zgłoszenie za pośrednictwem formularza zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem. Jeśli takie potwierdzenie nie dotrze w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA kandydata do szkoły
Wniosek o przyjęcie do szkoły (plik PDF) Wniosek.pdf
Regulamin rekrutacji - plik PDF Regulamin rekrutacji.pdf


początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorzad •  kadra •  osiągnięcia •  statut •  galeria •  linki •  konkursy