strona główna


PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KOŚCIANIE

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR
NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, wiolonczela.

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

  • cykl 6-letni - przyjmujemy kandydatów, którzy w roku 2018 kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat
  • cykl 4-letni- przyjmujemy kandydatów, którzy w roku 2018 kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat


Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywać się będzie na podstawie badania przydatności do kształcenia muzycznego. Obejmuje ono sprawdzenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz warunków psychofizycznych.

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniu 10 września 2018 r.

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły do 10 września 2018 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie.

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1600 lub telefonicznie pod numerem 65 512-24-98.
Regulamin rekrutacji - plik PDF Regulamin rekrutacji.pdf


Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać jako plik PDF Wniosek.pdf .
Podpisane wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim (skany) można przesyłać także e-mailem na adres sekretariatu. Oryginały dokumentów prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu badania przydatności.
początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorzad •  kadra •  osiągnięcia •  statut •  galeria •  linki •  konkursy