strona główna

REKRUTACJADRZWI OTWARTE - 17 maja 2022 r. o godz. 1700


bezpłatny KURS PRZYGOTOWAWCZY - w każdą środę 1450 do 1530.


Uczymy gry na instrumentach:

fortepian,  akordeon,  gitara klasyczna,  skrzypce,  wiolonczela,  flet poprzeczny,  klarnet,  saksofon,  fagot,  trąbkaNauka odbywa się w dwóch cyklach:

  • cykl 6-letni - przyjmujemy kandydatów, którzy w roku 2022 kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat
  • cykl 4-letni- przyjmujemy kandydatów, którzy w roku 2022 kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat


Podstawą przyjęcia do szkoły jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów. Obejmuje ono słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie oraz warunki psychofizyczne.

Wnioski o przyjęcie do szkoły proszę składać do 9 czerwca 2022 r.

Sprawdzenie predyspozycji kandydatów odbędzie się w dniach 13-14 czerwca br. według wcześniej ustalonego harmonogramu. Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w siedzibie szkoły.

Wnioski o przyjęcie do szkoły proszę składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub przesyłać pocztą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do gry na wybranym instrumencie. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, konieczne jest zaświadczenie, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny w którym ma podjąć naukę albo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Powyższe zaświadczenia można dostarczyć też w dniu badania przydatności.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA   kandydata do szkoły

Jeśli zgłoszenie nie zostanie wypełnione i wysłane od razu, należy odświeżyć stronę i wypełnić je ponownie. Każde zgłoszenie za pośrednictwem formularza zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem. Jeśli takie potwierdzenie nie dotrze w ciągu 2-3 dni roboczych, prosimy o kontakt na rekrutacja@psmkoscian.com lub telefoniczny.
Przykład sprawdzenia predyspozycji do nauki w szkole muzycznej:Dane kontaktowe:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. ks. dra Józefa Surzyńskiego
ul. Kurpińskiego 3
64-000 Kościan

e-mail: szkola@psmkoscian.com

telefony: Sekretariat: 65 512 24 98
Dyrektor: 501 724 140Wniosek o przyjęcie do szkoły  plik PDF Wniosek.pdf lub dokument tekstowy Wniosek.doc
Regulamin rekrutacji   plik PDF Regulamin rekrutacji.pdf
Nasze instrumenty - filmy

strona główna