strona główna


VII SZKOLNY KONKURS MUZYCZNY O LAUR SZKOŁY
KOŚCIAN 2010

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kościan


W dniu 13 grudnia 2010 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie odbył się VII Szkolny Konkurs Muzyczny o „Laur szkoły”, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.
Do Konkursu przystąpiło 33 uczestników, z 36 zgłoszonych, którzy wykonywali program dowolny, trwający od 3 do 5 minut.
Rywalizowali oni w trzech grupach wiekowych. Komisji Konkursowa w składzie : Pani mgr Marlena Lewandowska, starszy wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, jako przewodnicząca komisji oraz członkowie – mgr Ewa Żuber, nauczyciel PSM I st. w Kościanie, Przemysław Korbik – jako przedstawiciel rodziców i mgr Marian Michałowicz, dyrektor szkoły, oceniało przede wszystkim muzykalność, poprawność wykonawczą oraz ogólne wrażenie artystyczne. Decyzją jury został wybrany laureat głównej nagrody – LAURU SZKOŁY oraz przyznano 7 wyróżnień I stopnia i 6 wyróżnień II stopnia.


Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2010 r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
  • mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich umiejętności
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
  • eliminowanie tremy z występów uczniów
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów zgłoszeni przez pedagogów.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach:
  • I grupa uczniów klas I i II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego,
  • II grupa uczniów klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego,
  • III grupa uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać z pamięci dowolny program o czasie trwania od 3 do 5 minut. Wyklucza się etiudy z programu konkursowego. Skrzypkowie oraz dęciacy prezentują repertuar z akompaniamentem fortepianu.
 7. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 8. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat
  • interpretacja utworu
  • autoprezentacja na estradzie.
 9. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 10. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody według uznania Jury. Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY.
 11. Zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu przyjmuje sekretariat szkoły lub mgr Agnieszka Panas do dnia 3 grudnia 2010 r.
 12. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości.
 13. Prezentacja laureata oraz wręczenie nagród odbędzie się przy okazji Koncertu Gwiazdkowego w Sali Koncertowej PSM I st. w Kościanie.

Program

Szczegółowy program konkursu dostępny jest w postaci pliku pdf   laur_szkoly_2010_program.pdf


Wyniki Konkursu

Laur Szkoły otrzymała Mirosława Gorzelańczyk z kl. VI cyklu sześcioletniego z kl. fletu mgr Agnieszki Panas


Wyróżnienia I stopnia:
gr I - Dawid Kowalkowski z kl. I cyklu czteroletniego z kl. wiolonczeli mgr J. Ignatowskiej
gr II - Michał Mazur z kl. II cyklu czteroletniego z kl. fletu mgr A. Panas
Iga Zborowska z kl. III cyklu czteroletniego z kl. fletu mgr A. Panas

gr III - Anna Heller kl. V cyklu sześcioletniego z kl. fortepianu mgr S. Karczewskiej
Marcelina Przybylska z kl. V cyklu sześcioletniego z kl. fletu mgr A. Panas
Adrianna Łabenda z kl. VI cyklu sześcioletniego z kl. fletu mgr A. Panas
Wojciech Ludowicz z kl. IV cyklu czteroletniego z kl. gitary mgr K. Mieszały.

Wyróżnienia II stopnia:
gr I - Jakub Jędrzejczak z kl. I cyklu czteroletniego z kl. fortepianu mgr B. Zawidzkiej gr II - Julia Siwak z kl. IV cyklu sześcioletniego z kl. fortepianu mgr S. Karczewskiej
Julia Stężycka z kl. III cyklu sześcioletniego z kl. fletu mgr A. Panas
Wiktoria Kómoch z kl. gitary mgr K. Mieszały
gr III - Anna Kacprzak z kl. V cyklu sześcioletniego z kl. fortepianu mgr S, Karczewskiej
Julia Ciesielska z kl. IV cyklu czteroletniego z kl. fletu mgr A. Panas.

Dodatkowo przyznano nagrodę dla najlepszego uczestnika z klasy skrzypiec – Agnieszce Marcinkowskiej z kl. IV cyklu czteroletniego z kl. B. Wąsowskiego.

Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowepoczątek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linkikonkursy