strona główna


VI SZKOLNY KONKURS MUZYCZNY O LAUR SZKOŁY
KOŚCIAN 2009

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kościan


Jury konkursu:

mgr Danuta Gatniejewska - przewodnicząca

mgr Ewa Biały

mgr Ewa Żuber

mgr Marian Michałowicz - sekretarz


Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2009 r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
  • mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich umiejętności
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
  • eliminowanie tremy z występów uczniów
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów zgłoszeni przez pedagogów.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach:
  • I grupa uczniów klas I i II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego,
  • II grupa uczniów klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego,
  • III grupa uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać program dowolny z pamięci, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut i nie może być krótszy niż 4 minuty. Wyklucza się etiudy z programu konkursowego. Skrzypkowie oraz dęciacy prezentują repertuar z akompaniamentem fortepianu.
 7. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 8. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat
  • interpretacja utworu
  • autoprezentacja na estradzie.
 9. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 10. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody według uznania Jury. Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY.
 11. Zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu przyjmuje sekretariat szkoły lub mgr Agnieszka Panas do dnia 4 grudnia 2009 r.
 12. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości.
 13. Prezentacja laureata oraz wręczenie nagród odbędzie się przy okazji Koncertu Gwiazdkowego w Sali Koncertowej PSM I st. w Kościanie.

Program

Szczegółowy program konkursu dostępny jest w postacipliku pdf   laur_szkoly_2009_program.pdf


Wyniki Konkursu

Laur Szkoły otrzymała Faustyna Szudra, kl. saksofonu mgra S. Gutaja


Wyróżnienia I stopnia:
gr I - Bartosz Andrzejewski, kl. fletu mgr A. Panas
Aleksandra Włodarczak, kl. gitary mgra P. Bródki

gr II -
Anna Heller, kl. fortepianu mgr S. Karczewskiej
Mateusz Kowalski, kl. fortepianu mgra S. Dychy
Marcelina Przybylska, kl. fletu mgr A. Panas
Julia Siwak, kl. fortepianu mgr S. Karczewskiej
Iga Zborowska, kl. fletu mgr A. Panas

gr III - Daria Michałowicz, kl. fortepianu mgra S. Dychy
Adam Stasiński, kl. gitary mgra P. Bródki


Wyróżnienia II stopnia:
gr I - Michał Mazur, kl. fletu mgr A. Panas
gr II - Aleksandra Dykcik, kl. gitary mgra P. Bródki
gr III - Mirosława Gorzelańczyk, kl. fletu mgr A. Panas
Adrianna Łabenda, kl. fletu mgr A. Panas
Ewa Maria Wojciechowska, kl. fortepianu mgr K. Swinarskiej




początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linkikonkursy