strona główna


V SZKOLNY KONKURS MUZYCZNY O LAUR SZKOŁY
KOŚCIAN 2008

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kościan


Jury konkursu:

dr Krystyna Winowicz - przewodnicząca

mgr Danuta Gatniejewska

mgr Ewa Żuber

mgr Marian Michałowicz - sekretarz


Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 17 grudnia 2008 r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
  • mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich umiejętności
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
  • eliminowanie tremy z występów uczniów
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów zgłoszeni przez pedagogów.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach:
  • I grupa uczniów klas I i II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego,
  • II grupa uczniów klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego,
  • III grupa uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać program dowolny z pamięci, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut i nie może być krótszy niż 3 minuty. Wyklucza się etiudy z programu konkursowego. Skrzypkowie oraz dęciacy prezentują repertuar z akompaniamentem fortepianu.
 7. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 8. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat
  • interpretacja utworu
  • autoprezentacja na estradzie.
 9. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 10. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody według uznania Jury. Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY.
 11. Zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu przyjmuje sekretariat szkoły lub mgr Agnieszka Panas do dnia 3 grudnia 2008 r.
 12. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości.
 13. Prezentacja laureata oraz wręczenie nagród odbędzie się przy okazji Koncertu Gwiazdkowego w Sali Koncertowej PSM I st. w Kościanie.

Wyniki Konkursu

Laur Szkoły otrzymała Wiktoria Szczepaniak, kl. fletu mgr A. Panas


Wyróżnienia I stopnia:
gr II - Mirosława Gorzelańczyk, kl. fletu mgr A. Panas
Daria Michałowicz, kl. fortepianu mgra S. Dychy
Marcelina Przybylska, kl. fletu mgr A. Panas
gr III - Agnieszka Bakalarska, kl. fortepianu mgr M. Kozierskiej
Adam Józefowicz, kl. skrzypiec mgra B. Wąsowskiego
Maria Matuszak, kl. skrzypiec mgra B. Wąsowskiego
Michał Ratajczak, kl. fortepianu mgr K. Swinarskiej

Wyróżnienia II stopnia:
gr I - Marta Brukiewicz, kl.fletu mgr A. Bartczak-Rolirad
gr II - Mateusz Kowalski, kl. fortepianu mgra S. Dychy
gr III - Maria Gorzelańczyk, kl. gitary mgra K. Mieszały
Kacper Naglik, kl. gitary mgra K. Mieszały
Bożena Panas, kl. fortepianu mgr M. Michałowiczapoczątek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linkikonkursy