strona główna


III SZKOLNY KONKURS MUZYCZNY O LAUR SZKOŁY
KOŚCIAN 2006

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kościanregulamin • program • wyniki konkursu

Jury konkursu:

mgr Marian Michałowicz - przewodniczący

dr Krystyna Winowicz

mgr Danuta Gatniejewska

mgr Ewa Żuberpoczątek strony • jury • program • wyniki konkursu

Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 19 grudnia 2006r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
  • mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich umiejętności
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
  • eliminowanie tremy z występów uczniów
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów zgłoszeni przez pedagogów.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach:
  • I grupa uczniów klas I i II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego,
  • II grupa uczniów klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego,
  • III grupa uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać program dowolny z pamięci, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut i nie może być krótszy niż 3 minuty. Wyklucza się etiudy z programu konkursowego. Skrzypkowie oraz dęciacy prezentują repertuar z akompaniamentem fortepianu.
 7. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 8. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat
  • interpretacja utworu
  • autoprezentacja na estradzie.
 9. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 10. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody według uznania Jury. Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY.
 11. Zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu przyjmuje sekretariat szkoły lub dyrektor mgr Marian Michałowicz do dnia 5 grudnia 2006r.
 12. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości.
 13. Prezentacja laureata oraz wręczenie nagród odbędzie się przy okazji Koncertu Gwiazdkowego w Sali Koncertowej PSM I st. w Kościanie.


początek strony • jury • regulamin • wyniki konkursu

Program

Szczegółowy program konkursu dostępny jest w postaci pliku pdf  laur_szkoly_2006_program.pdfpoczątek strony • jury • regulamin • program

Wyniki Konkursu

Laur Szkoły otrzymała Paulina Kmieć - skrzypce


Wyróżnieni:
Agnieszka Bakalarska - fortepian
Olga Kmieciak - gitara
Dagmara Myler - fortepian
Wiktoria Szczepaniak - flet poprzeczny
Agnieszka Waldhelm - flet poprzeczny

Kolejność wyróżnionych podana jest w porządku alfabetycznym.Zdjęcia z konkursu można zobaczyć w dziale "Galeria"


początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linki konkursy