strona główna

regulamin

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. ks. dr J. Surzyńskiego w Kościanie

II SZKOLNY KONKURS UCZNIÓW KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH


26 stycznia 2006 r.
AULA PSM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSOWYCH ZMAGANIACH !


początek strony

Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 26 stycznia 2006r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego i Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach dętych
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas instrumentów dętych wybrani przez pedagogów.
 5. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch grupach:
  • Grupa uczniów urodzonych w 1994 i później.
  • Grupa uczniów urodzonych w 1993 i wcześniej.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać program dowolny z akompaniamentem, którego czas trwania nie może przekroczyć 8 minut.
 7. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 8. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat (postawa, jakość dźwięku, prawidłowość oddechu, intonacja)
  • interpretacja utworu (frazowanie, dynamika)
  • autoprezentacja na estradzie.
 9. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 10. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody według uznania Jury.
 11. Zgłoszenia uczestników należy oddać na załączonym formularzu do dnia 20 stycznia 2006r. w sekretariacie szkoły lub u dyrektora mgr Mariana Michałowicza.
 12. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości.
 13. Koncert laureatów odbędzie się 26 stycznia 2006r. o godz. 17.00 w Sali Koncertowej PSM I st. w Kościanie.

początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  konkursy •  linki