strona głównaHARMONOGRAM KONKURSU

Harmonogram konkursu
PROGRAM KONKURSU

Program konkursu
REGULAMIN KONKURSU
Aktualizacja Regulaminu: 2018-11-08 12:30

 1. Konkurs odbędzie się w poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
  • mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich umiejętności
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
  • eliminowanie tremy z występów uczniów
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów zgłoszeni przez pedagogów.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się:
  • bez podziału na grupy wiekowe
  • w kolejności alfabetycznej, zaczynając od nazwiska zaczynającego się na literę wylosowaną w dniu zamknięcia listy uczestników
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać z pamięci dowolny program, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut. Skrzypkowie, wiolonczeliści oraz "dęciacy" prezentują przynajmniej 1 utwór z akompaniamentem fortepianu.
 7. Nie dopuszcza się wykonywania żadnego utworu prezentowanego przez danego uczestnika podczas wcześniejszej edycji konkursu
 8. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu. Decyzje Jury są niepodważalne
 9. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat
  • interpretacja utworu
  • autoprezentacja na estradzie.
 10. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 11. Nagrody:
  • Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY
  • Mogą zostać przyznane dwie równorzędne nagrody LISTKI LAUROWE
  • Wyróżnienia I i II stopnia
 12. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać, za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIA dostępnego powyżej, do dnia 10 grudnia 2018 r.
 13. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości 13 grudnia 2018 r..
 14. Prezentacja laureata oraz wręczenie nagród odbędzie się na Koncercie Laureatów w dniu konkursu w sali koncertowej PSM I st. w Kościanie.
WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu
początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linkikonkursy