strona główna


XIV SZKOLNY KONKURS MUZYCZNY O LAUR SZKOŁY
KOŚCIAN 2017
pod honorowym patronatem Starosty Kościańskiego


Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się we wtorek, 12 grudnia 2017 r. w sali koncertowej naszej szkoły.
 2. Organizatorami konkursu są: Starostwo Powiatu Kościańskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie.
 3. Celem konkursu jest:
  • prezentacja umiejętności dzieci w zakresie gry na instrumentach
  • mobilizowanie uczniów do szlachetnej rywalizacji i podnoszenia poziomu swoich umiejętności
  • upowszechnienie wartościowych pozycji repertuarowych
  • wymiana doświadczeń między pedagogami
  • eliminowanie tremy z występów uczniów
 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z wszystkich klas instrumentów zgłoszeni przez pedagogów.
 5. Przesłuchania uczestników odbędą się w trzech grupach:
  • I grupa uczniów klas I i II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego,
  • II grupa uczniów klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego,
  • III grupa uczniów klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego.
 6. Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać z pamięci dowolny program, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut. Skrzypkowie, wiolonczeliści oraz "dęciacy" prezentują przynajmniej 1 utwór z akompaniamentem fortepianu.
 7. Nie dopuszcza się wykonywania żadnego utworu prezentowanego przez danego uczestnika podczas wcześniejszej edycji konkursu
 8. Wykonanie utworów oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
 9. Kryteria ocen:
  • prawidłowy warsztat
  • interpretacja utworu
  • autoprezentacja na estradzie.
 10. Prowadzona będzie punktacja indywidualna.
 11. W każdej grupie przyznane zostaną nagrody według uznania Jury. Najlepszemu wykonawcy konkursu zostanie przyznany LAUR SZKOŁY.
 12. Zgłoszenia uczestników na załączonym formularzu przyjmuje sekretariat szkoły lub Agnieszka Panas do dnia 7 grudnia 2016 r.
 13. Kolejność występujących zostanie ustalona wcześniej i podana do wiadomości.
 14. Prezentacja laureata oraz wręczenie nagród odbędzie się na Koncercie Laureatów w dniu konkursu w sali koncertowej PSM w Kościanie.

HARMONOGRAM

Harmonogram konkursu: HARMONOGRAM_Laur_2017.pdf

PROGRAM

Szczegółowy program konkursu   laur_szkoly_2017_program.pdf


NAGRANIA I ZDJĘCIA

Rozdanie nagród (You Tube)
Koncert laureatów (You Tube)
zdjęcia z przesłuchań
zdjęcia z rozdania nagród i koncertu laureatów


WYNIKI KONKURSU

Laur szkoły otrzymał Borys Karmelski z kl. VI cyklu sześcioletniego z klasy trąbki lic. Bartosza Ratajczyka,


Wyróżnienia otrzymali:
grupa pierwsza

Wyróżnienie I st. w grupie I przyznano Filipowi Kauch z kl. I cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Mariana Michałowicza,
Wyróżnienie I st. w grupie I przyznano Klaudii Kmieciak z klasy fortepianu mgr Stanisława Dychy,
Wyróżnienie I st. w grupie I przyznano Nadii Kmieciak z kl. I cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
grupa pierwsza

Wyróżnienie I st. w grupie II przyznano Alicji Kowalskiej z kl. II cyklu czteroletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Wyróżnienia I st. w grupie II przyznano Zofii Miler z kl. IV cyklu sześcioletniego z klasy wiolonczeli mgr Katarzyny Granos,
Wyróżnienia I st. w grupie II przyznano Pawłowi Pietrowiakowi z kl. III cyklu czteroletniego z klasy saksofonu mgr Michała Śliwińskiego,
Wyróżnienie II st. w grupie II przyznano Karinie Dudziak z kl. III cyklu czteroletniego z klasy klarnetu mgr Michała Sobieralskiego,
Wyróżnienia II st. w grupie II przyznano Mikołajowi Iwaszczukowi z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Magdaleny Moruś,
Wyróżnienia II st. w grupie II przyznano Magdalenie Kostrzewie z kl. II cyklu czteroletniego z klasy skrzypiec mgr Bogusława Wąsowskiego,
Wyróżnienie II st. w grupie II przyznano Klarze Paterczyk z kl. IV cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Stanisława Dychy,
Wyróżnienie II st. w grupie II przyznano Oliwii Starzonek z kl. IV cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Wyróżnienie II st. w grupie II przyznano Gabrieli Stężyckiej z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Wyróżnienia II st. w grupie II przyznano Aleksandrze Szklarz z kl. II cyklu czteroletniego z klasy fortepianu mgr Magdaleny Kozierskiej,
Wyróżnienia II st. w grupie II przyznano Nadii Witkowskiej z kl. III cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Magdaleny Kozierskiej,
grupa pierwsza

Wyróżnienia I st. w grupie III przyznano Lenie Osipa z kl. V cyklu sześcioletniego z klasy fortepianu mgr Katarzyny Wojtkowiak,
Wyróżnienia I st. w grupie III przyznano Marii Ospałek z kl. V cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Wyróżnienie I st. w grupie III przyznano Igorowi Schwarzowi z kl. IV cyklu czteroletniego z klasy gitary mgr Krzysztofa Mieszały,
Wyróżnienia I st. w grupie III przyznano Zuzannie Spławskiej z kl. VI cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas,
Wyróżnienia I st. w grupie III przyznano Adrianowi Szczepaniak z kl. IV cyklu czteroletniego z klasy fortepianu mgr Stanisława Dychy,
Wyróżnienia II st. w grupie III przyznano Hubertowi Kowalukowi z kl. IV cyklu czteroletniego z klasy gitary mgr Piotra Bródki,
Wyróżnienia II st. w grupie III przyznano Ninie Ryszkowskiej z kl. V cyklu sześcioletniego z klasy fletu mgr Agnieszki Panas.


Laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Kościańskiego. Główny laureat otrzymał statuetkę LAUR SZKOŁY.
Jury pozytywnie oceniło poziom rywalizacji uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie, zwłaszcza w grupach uczniów starszych.


Organizacja konkursu: Agnieszka Panas. Współpraca Andrzej Rydzik.początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linkikonkursy