strona głównaJURY KONKURSU

prof. Maciej Pabich - przewodniczący
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

mgr Barbara Jarantowska
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

mgr Andrzej Wójciński
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w KoninieREGULAMIN KONKURSU

regulamin (plik PDF).


ZGŁOSZENIA

Zachęcamy do zgłaszania udziału w Konkursie poprzez  FORMULARZ ZGŁOSZENIA.


Dla osób, które wolą korzystać z tradycyjnej poczty mamy również KARTĘ ZGŁOSZENIA


Wszyscy uczestnicy powinni (najpóźniej w dniu Konkursu) złożyć w sekretariacie PSM w Kościanie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego  ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKApoczątek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorząd •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linki •  konkursy