strona główna

RADA RODZICÓW

w poprzednich latach

 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Rada Rodziców:
a) Przewodniczący : Tomasz Piasecki
b) Z-ca Przewodniczącego: Katarzyna Przybylska
c) Skarbnik: Barbara Kacprzak
d) Sekretarz: Magdalena Połczyńska
e) Członkowie: Paulina Matyaszczyk
f) Członkowie: Tomasz Nowak

Komisja Rewizyjna:
a) Przewodniczący: Zbigniew Mazur
b) Członkowie: Katarzyna Naglik
c) Członkowie: Hanna Siejek

strona główna