Regulamin Konkursu:    Regulamin.pdf


Klauzula informacyjna   RODO


Jury Konkursu:
dr Marlena Lewandowska – przewodnicząca, AM Poznań
mgr Magdalena Moruś – członek, nauczyciel PSM Kościan
mgr Damian Kujawski – członek, przedstawiciel Rodziców PSM Kościan
mgr Marian Michałowicz – sekretarz, dyrektor PSM KościanFormularz zgłoszeniowy


Szczegółowe informacje o sposobie przesyłania nagrań zostaną przesłane uczestnikom, którzy zgłoszą swój udział w konkursie


strona główna