enauczanie enauczanieKLASA II - cykl sześcioletni

Zadania do wykonania na czas od 30 marca do 4 kwietnia 2020r.

1. Stukamy z pulsem ćwiczenie 109 str. 63
2. Słuchamy po 12 przykładów interwałów i trójdźwięków: durowy ( majorowy ), molowy ( minorowy ) i jeden wybrany: zwiększony lub zmniejszony jako nieznany w programie komputerowym dur-moll.
Te zadania można nagrać i przesłać do mnie lub zaliczyć przez telefon!

3. Podpisać interwały w ćwiczeniu 1B str. 67 według wzoru ćwiczenia 1A str. 67. Niektóre osoby już wcześniej przesłały to zadanie, więc mają zaliczone.
To zadanie wysyłamy jako zdjęcie.
Zadania do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r.
Proszę przesłać odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy Messengera w podanym terminie. Zadania będą ocenione. Ewa Żuber
Zadania (format .odt)
Zadania (format .pdf)
Proszę odszukać zadanie dla swojej klasy.
strona główna