enauczanie enauczanieKLASA I - cykl sześcioletninaucz. Ewa Żuber

e-mail do p. Ewy Żuber: ezuber@psmkoscian.comZadanie domowe na 29 września 2020r.

Powtórzyć i zapamiętać wiadomości na str. 5 ( ksero ) oraz powtórzyć oznaczenia tempa i dynamiki.


Zadanie domowe na 22 września 2020r.

1. Zapamiętujemy oznaczenia muzyczne ze str. 1 i 2 (ksero).
2. Proszę dokończyć kolorowanie stron: 10,11,12,13 (podręcznik).

strona główna