enauczanie enauczanieKLASA I - cykl sześcioletninaucz. Ewa Żuber

e-mail do p. Ewy Żuber: ezuber@psmkoscian.comW tygodniu: 30.11 – 4.12.2020r. plan zajęć jest następujący:

Grupa 1
1 grudzień ( wtorek ) - lekcja on-line 14.00 – 14.45
4 grudzień ( piątek ) - lekcja on-line 14.30 – 15.15

Grupa 2
1 grudzień ( wtorek ) - lekcja on-line 17.00 – 17.45
3 grudnia ( czwartek ) - lekcja on-line 16.25 – 17.10
Link do lekcji zostanie przesłany w dniu lekcji. Gdyby nie doszedł wchodzimy w link z ostatnich zajęć.

Zadanie do wykonania na lekcję 8 grudnia.
1. Klaszczemy z liczeniem rytm z dzięciołem str. 50 (P)
2. Śpiewamy słowami ćwiczenie na str. 34 (P).
3. Proszę wykonać zadania na str. 35 (P) – pokoloruj i narysuj szlaczek...

Zadania do przesłania w formie nagrania do piątku 4 grudnia.
1. Idziemy z taktowaniem rytm na 3 ( poniżej nagranie do pomocy )
nagranie
2. Śpiewamy solmizacją ćw. na str. 45 (P) - szlaczek z dźwiękami .


W tygodniu 23 - 27 listopad 2020r. plan zajęć jest następujący:

Grupa 1
24 listopad ( wtorek ) - lekcja on-line 14.00 – 14.45
27 listopad ( piątek ) - lekcja on-line 14.30 – 15.15

Grupa 2
24 listopad ( wtorek ) - lekcja on-line 17.00 – 17.45
26 listopad ( czwartek ) - lekcja on-line 16.25 – 17.10
Link zostanie przysłany przed lekcją. Gdyby nie doszedł, to proszę łączyć się przez link z poprzedniej lekcji.

Zadanie domowe do przygotowania na lekcję wtorkową:
1.Ćwiczymy dźwięki z gestami, które uczniowie powtarzali na lekcji.
2. Powtarzamy rytmy ze str. 25 (K) ( tataizacją, legendą )

Zadanie domowe po lekcjach on-line:
1. Powtarzamy solmizacją i literami ćw. 8 str. 23 (K)
2. Przesyłamy do sprawdzenia w formie zdjęcia zadanie: Narysuj szlaczek złożony... str.45(P)
Proszę podpisać nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków.
3. Ćwiczymy z nagraniem – Rozgrzewka nr 1
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


W tygodniu: 16-20.11.2020r. plan zajęć jest następujący:

Grupa 1
17 listopad 2020r. ( wtorek ) - lekcja on-line 14.00 – 14.45
20 listopad 2020r. ( piątek ) - lekcja on-line 14.30 – 15.15

Grupa 2
17 listopad 2020r. ( wtorek ) - lekcja on-line 17.00 – 17.45
19 listopad 2020r. ( czwartek ) - lekcja on-line 16.15 – 17.00
Link zostanie przesłany przed lekcją.

Zadania do wykonania przed lekcją wtorkową ( 17.11.2020r.)
1. Powtórzyć ,,tataizacją” i legendą rytm 17 str.25 (K).
2. Powtórzyć wiadomości na str.44 (P).

Zadania do wykonania po lekcjach on-line
1. Ćwiczymy legendą, ,,tataizacją”, klaszcząc lub stukając ćw. 18,19 str.25 (K).
2. Powtarzamy dźwięki oraz wiadomości o trójdźwięku – str. 44 (P) oraz wykonujemy ostatnie ćwiczenie na str.45.

Zadania nie wymagają przesyłania do sprawdzenia.


W tygodniu: 9-13 listopad 2020r. plan zajęć jest następujący:

grupa 1
10 listopad 2020r. ( wtorek ) - lekcja on-line 14.00 – 14.45
13 listopad 2020r. ( piątek ) - lekcja on-line 14.00 – 14.45
grupa 2
10 listopad 2020r. ( wtorek ) - lekcja on-line 17.00 – 17.45
12 listopad 2020r. ( czwartek ) - lekcja on-line 15.00 – 15.45

link zostanie przesłany 15 min. przed lekcją

Zadanie domowe:
1. Powtarzamy taktowanie na 3 ( poniżej nagranie do pomocy )
nagranie
2. Przepisujemy rytm 33 str. 24 ( P) według numeracji z lekcji.
3. Śpiewamy solmizacją i literami ćw. u dołu str. 44 (P) ( poniżej nagranie do pomocy )
nagranie
4. Mówimy ,,tataizacją” ćw. 17 str. 25 (K)

Zadania ćwiczymy bez obowiązku przesyłania do sprawdzenia.


3 listopad 2020r. ( wtorek ) - lekcja on-line (grupa 1) 14.00 – 14.45, (grupa 2) 17.15 – 18.00
link będzie podany na e-maila 15 min. przed lekcją

5 lub 6 listopad 2020r. ( czwartek, lub piątek)

1. Proszę posłuchać nagranej lekcji i przygotować rytm z taktowaniem.
nagranie

2. Proszę posłuchać nagranej lekcji i przygotować ćwiczenia:
- śpiewamy słowami ćw. „Śpiewanka” str.32 (P)
- śpiewamy solmizacją i literami ćw. „Zaśpiewaj...” str.33 (P)
nagranie

Zadania: 1 i 2 przesyłamy do sprawdzenia w formie nagrania.


Zadania do wykonania na tydzień: 27-30 październik 2020r.

1.Proszę o podpisanie nazw dźwięków: solmizacją ćw. 6 str.13 i literami ćw. 7 str.13.

2.Patrząc na wykonane zadania proszę posłuchać nagranej lekcji.
nagranie

3.Po wysłuchaniu proszę przesłać wykonane zadania do sprawdzenia
( można przesłać: sms, Whats App, mail – uczniowie mają wklejony do zeszytu adres mailowy)


Zadanie domowe na 20 października 2020r.

1. Klaszczemy licząc głośno ćw. 2 str. 11 ( K )
2. Śpiewamy solmizacją stukając miary ćw. 4 str. 11 ( K )


Zadanie domowe na 6 pazdziernika 2020 r.

Klaszczemy i głośno liczymy dwa rytmy u dołu str.8 ( ksero).


Zadanie domowe na 29 września 2020 r.

Powtórzyć i zapamiętać wiadomości na str. 5 ( ksero ) oraz powtórzyć oznaczenia tempa i dynamiki.


Zadanie domowe na 22 września 2020 r.

1. Zapamiętujemy oznaczenia muzyczne ze str. 1 i 2 (ksero).
2. Proszę dokończyć kolorowanie stron: 10,11,12,13 (podręcznik).

strona główna