enauczanie enauczanieINFORMACJE

Regulamin realizacji zajęć zdalnych w PSM w Kościanie

Regulamin organizacji konsultacji w PSM w Kościanie

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Zarządzenie dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji kształcenia na odległość


strona główna