strona główna


Listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie:

Lista kandydatów przyjętych do cyklu sześcioletniego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie.
Lista kandydatów przyjętych do cyklu czteroletniego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie.


Komunikat Komisji Rekrutacyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie z dnia 5 czerwca 2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani do szkoły uzyskali pozytywną ocenę badania przydatności kandydatów do szkoły.
Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych z przydziałem na główne instrumenty ogłoszona zostanie do 20 czerwca 2018 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. W KOŚCIANIE

OGŁASZA ZAPISY KANDYDATÓW
NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kościanie prowadzi naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara klasyczna, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, wiolonczela.

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

  • cykl 6-letni - przyjmujemy kandydatów, którzy w roku 2017 kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat
  • cykl 4-letni- przyjmujemy kandydatów, którzy w roku 2017 kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat


Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywać się będzie na podstawie badania przydatności do kształcenia muzycznego. Obejmuje ono sprawdzenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie oraz warunków psychofizycznych.

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach 29 i 30 maja 2018 r. Ogłoszenie wyników do dnia 5 czerwca a listy przyjętych do 20 czerwca 2018 r.

KURS PRZYGOTOWAWCZY dla kandydatów na uczniów odbywa się w czwartki o godz. 1730.

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 1645.

Zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. o godzinie 1700 w sali koncertowej szkoły w Kościanie przy ul. Kurpińskiego 3.

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły od 1 marca do 21 maja 2018 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie.

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1600 lub telefonicznie pod numerem 65 512-24-98.
Regulamin rekrutacji - plik PDF Regulamin rekrutacji.pdf


Wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać jako plik PDF Wniosek.pdf .
Podpisane wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim (skany) można przesyłać także e-mailem na adres sekretariatu. Oryginały dokumentów prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu badania przydatności.
początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  samorzad •  kadra •  osiągnięcia •  statut •  galeria •  linki •  konkursy