strona główna

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


  Rada Rodziców

Wpłaty na konto Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Kościanie można dokonać na rachunek w Banku Spółdzielczym w Kościanie – nr konta 02 8666 0004 0100 3014 2000 0002 Tytułem: Rada Rodziców za rok szkolny ...
archiwalneRADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010


Rada Rodziców:
a) Przewodniczący : Tomasz Piasecki
b) Z-ca Przewodniczącego: Katarzyna Przybylska
c) Skarbnik: Barbara Kacprzak
d) Sekretarz: Magdalena Połczyńska
e) Członkowie: Paulina Matyaszczyk
f) Członkowie: Tomasz Nowak

Komisja Rewizyjna:
a) Przewodniczący: Zbigniew Mazur
b) Członkowie: Katarzyna Naglik
c) Członkowie: Hanna Siejek


początek strony

strona główna •  aktualnosci •  historia •  patron •  uczniowie •  absolwenci •  kadra •  osiągnięcia •  zapisy •  statut •  galeria •  linki •  konkursy